نویسنده = محمد جواد منعم
تعداد مقالات: 5
1. بهینه‌سازی شبکه پایش تراز آب زیرزمینی با استفاده از روش فرا کاوشی اجزای جمعی

دوره 10، شماره 1، بهار 1394، صفحه 25-35

10.30482/jhyd.2015.11816

ناصر گنجی خرم دل؛ فاطمه کیخایی؛ کورش محمدی؛ محمد جواد منعم


4. ساخت و آزمون سامانه کنترل PID برای کانال های آبیاری در مقیاس آزمایشگاهی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 65-75

10.30482/jhyd.2011.85456

کاظم شاهوردی؛ محمد جواد منعم


5. توسعه مدل ریاضی سیستم کنترل فازی پایین دست در کانال های آبیاری

دوره 3، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 13-26

10.30482/jhyd.2009.85479

محمد جواد منعم؛ محمدصادق کیاپاشا