نویسنده = میترا جوان
«یادداشت تحقیقاتی» بررسی عددی اثر نسبت شعاع انحنا به عرض بر الگوی جریان در قوس 90 درجه

دوره 9، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 59-68

10.30482/jhyd.2014.7915

سمیه الیاسی؛ افشین اقبال‌زاده؛ محمد واقفی؛ میترا جوان


مقایسه مدل های آشفتگی در شبیه سازی عددی جریان در اطراف عرشه پل های مستغرق

دوره 6، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 69-85

10.30482/jhyd.2011.85497

مصطفی حمزه ئی؛ میترا جوان؛ افشین اقبال زاده


الگوریتم عددی ضمنی بر روی شبکه منحنی الخط برای شبیه سازی جریان های سطح آزاد

دوره 3، شماره 1، خرداد 1387، صفحه 19-31

10.30482/jhyd.2008.85446

میترا جوان؛ مسعود منتظری نمین؛ سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری