نویسنده = مهدی اسمعیلی ورکی
بررسی و ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر نصب کف‌بند بر کاهش عمق آب‌شستگی در پایین‌دست سرریز پلکانی با آب‌پایه کنگره‌ای

دوره 18، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 105-125

10.30482/jhyd.2022.347621.1610

فاطمه یوسف‌زاده پوده؛ مهدی اسمعیلی ورکی؛ بهنام شفیعی ثابت؛ سهام‌الدین محمودی کردستانی


مطالعه آزمایشگاهی تأثیر هندسه و تراز کف کانال بالادست بر ضریب دبی جریان در سرریز پلان کنگره‌ای- ذوزنقه‌ای

دوره 11، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 61-76

10.30482/jhyd.2016.40543

مهدی اسمعیلی ورکی؛ حنانه شفاعت طلب دهقانی؛ افشین اشرف‌زاده


بررسی آزمایشگاهی تاثیر موقعیت آستانه بر توسعه زمانی عمق چاله آبشستگی اطراف گروه پایه کج با پی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 13-25

10.30482/jhyd.2015.12973

مهدی اسمعیلی ورکی؛ سیده سمیرا سعادتی پاچه‌کناری؛ رامین فضل اولی