نویسنده = جلال عطاری
روش تحلیل ریسک برای محاسبه ارتفاع دیوارهای سیل بند

دوره 6، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 31-44

10.30482/jhyd.2011.85494

حمید سنگین آبادی؛ جلال عطاری


پیش بینی نحوه انتشار سیلاب با استفاده از موج پخشیدگی غیرخطی

دوره 5، شماره 2، بهمن 1389، صفحه 31-47

10.30482/jhyd.2011.85454

محمد دانیالی؛ احمدرضا غواصیه؛ جلال عطاری


تاثیر طول پوشش بستر بر آب شستگی موضعی پایین دست در جت های افقی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 37-49

10.30482/jhyd.2010.85417

علی مهبودی؛ جلال عطاری؛ مجتبی صانعی؛ محمدرضا مجدزاده طباطبایی