نویسنده = مهدی دریائی
بررسی آزمایشگاهی تأثیر امواج عرضی نوع 1، 2 و 3 ناشی از گروه پایه استوانه ای پل بر آبشستگی موضعی

دوره 19، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 119-134

10.30482/jhyd.2023.399493.1648

کیمیا کمائی؛ مهدی قمشی؛ مهدی دریائی؛ سیدمحمود کاشفی پور


تاثیر استفاده از تک پایه مربعی بالادست روزنه در رسوب‌شویی تحت فشار

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 61-74

10.30482/jhyd.2020.210588.1424

پیمان پیکانی؛ مهدی دریائی؛ سید محمود کاشفی پور


بررسی تاثیر تراکم و آرایش بلوک‌های زبری به همراه مانع روی کنترل پیشانی جریان غلیظ

دوره 14، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 105-115

10.30482/jhyd.2019.172751.1367

سلیمان خسروپور؛ سید محمود کاشفی پور؛ مهدی دریائی