نویسنده = مسعود قدسیان
استهلاک انرژی سرریز کلیدپیانویی مثلثی

دوره 18، شماره 3، مهر 1402، صفحه 35-44

10.30482/jhyd.2023.365692.1622

حسین سهراب زاده انزانی؛ مسعود قدسیان


آبشستگی پایین دست جت‌های ریزشی حاوی رسوب

دوره 17، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-14

10.30482/jhyd.2021.285817.1529

احسان قاسمی؛ مسعود قدسیان


آبشستگی پایین‌دست سرریزهای کلید‌پیانویی مثلثی و ذوزنقه‌ای

دوره 16، شماره 2، تیر 1400، صفحه 43-58

10.30482/jhyd.2021.261439.1497

مسعود قدسیان؛ چنور عبدی؛ آرام غفوری


اصلاح هندسی حوضچه آرامش USBR VI با استفاده از مدل عددی

دوره 13، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 1-15

10.30482/jhyd.2019.82704

احسان بهنام طلب؛ مسعود قدسیان؛ امیررضا زراتی؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری


بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان و مشخصات دلتا تحت جریان دائمی و غیردائمی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 17-34

10.30482/jhyd.2018.58395

کاظم گمار؛ مسعود قدسیان؛ سید علی ایوب زاده


بررسی آزمایشگاهی میدان جریان توسط جت‌های آفست دوگانه

دوره 12، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 23-42

10.30482/jhyd.2017.48745

مجتبی مهرآیین؛ مسعود قدسیان؛ مرجان فلکی ساری یاریقان


بررسی پدیدة انفجارآشفتگی اطراف آبشکن مستغرق در خم کانال

دوره 11، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 17-31

10.30482/jhyd.2016.43718

مجتبی مهرآیین؛ مسعود قدسیان


بررسی مشاهدات آزمایشگاهی تأثیر مانع مثلثی شکل در کف مخزن بر ساختار جریان گل‌آلود

دوره 10، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 35-50

10.30482/jhyd.2016.33324

ماندانا ناجی ابهری؛ مرضیه ایرانشاهی؛ مسعود قدسیان؛ بهار فیروزآبادی


بررسی آزمایشگاهی اثر آرایش روزنه‏ های مکش رسوب بر عملکرد روش لوله دفن ‏شونده در لایروبی مخازن

دوره 10، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-12

10.30482/jhyd.2015.11814

رضا پیشگر؛ سید علی ایوب زاده؛ مجتبی صانعی؛ مسعود قدسیان


تاثیر انحراف جریان بر رسوب ورودی به آبگیر با زاویه انحراف 52 درجه در رودخانه سینوسی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 41-52

10.30482/jhyd.2011.85503

منصور ابوالقاسمی؛ مسعود قدسیان؛ حمید سنگین آبادی


مطالعه توزیع تنش برشی جداره در جریان یکنواخت کانال با استفاده از ابزار دقیق و شبیه سازی عددی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 51-70

10.30482/jhyd.2010.85418

اکبر صفرزاده گندشمین؛ سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری؛ امیررضا زراتی؛ مسعود قدسیان


آبشستگی موضعی ناشی از جت های دیواره ای سه بعدی مایل

دوره 4، شماره 4، بهمن 1388، صفحه 51-69

10.30482/jhyd.2010.85427

مجتبی مهرآیین؛ مسعود قدسیان


مطالعه آزمایشگاهی الگوی جریان سه بعدی و آبشستگی در قوس 90 درجه

دوره 3، شماره 3، آذر 1387، صفحه 41-57

10.30482/jhyd.2008.85473

محمد واقفی؛ مسعود قدسیان؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری


بررسی تغییرات بستر کانالهای آبرفتی در قوس 180 درجه

دوره 2، شماره 2، شهریور 1386، صفحه 1-16

10.30482/jhyd.2007.85385

امیراحمد دهقانی؛ مسعود قدسیان؛ سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری؛ مهدی شفیعی فر