نویسنده = رسول دانشفراز
بررسی ضرایب انتشار طولی آلودگی‌های غیرواکنشی در محیط‌های سنگدانه‌ای

دوره 12، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-12

10.30482/jhyd.2017.49971

جعفر چابک پور؛ عمر مینائی؛ رسول دانشفراز