نویسنده = حجت کرمی
بررسی خصوصیات جریان در محل تلاقی دو کانال مرکب (مطالعه عددی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1402

10.30482/jhyd.2023.376664.1627

سید محمدمهدی عالمی؛ حجت کرمی


«یادداشت تحقیقاتی» علاج بخشی حوضچه‌ی آرامش سد تاریخی فریمان

دوره 11، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 65-70

10.30482/jhyd.2017.45960

مسعود هاشمی کربلایی؛ خسرو حسینی؛ حجت کرمی؛ ناصر نیک نیا