دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 71، خرداد 1391، صفحه 1-98 

مقاله کامل (پژوهشی)

1. بررسی عوامل مؤثر در حادثه‌های خط انتقال آب گیسور-گناباد

صفحه 1-12

10.30482/jhyd.2013.9825

مهدی نوری ابوذری؛ محمد رضا جعفرزاده


3. مدل‌سازی عددی جریان به روش ISPH در مسائل شکست سد، جریان از روی سرریز و عملکرد همزمان دریچه و سرریز

صفحه 29-47

10.30482/jhyd.2013.9830

زهرا قدم پور؛ ناصر طالب بیدختی؛ سید محمدرضا هاشمی؛ امیر حسین نیک سرشت