دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 91، بهار 1393، صفحه 1-82 

مقاله کامل (پژوهشی)

1. ارزیابی پرش هیدرولیکی روی حوضچه دندانه‌دار بلوکی

صفحه 1-10

10.30482/jhyd.2014.7910

محبوبه جم؛ اسدالله مردشتی؛ ناصر طالب بیدختی


2. بررسی تأثیر تراز رسوب مخزن بر راندمان رسوبزدایی تحت فشار

صفحه 11-25

10.30482/jhyd.2014.7911

مینا شهیرنیا؛ سید علی ایوب‌زاده؛ جمال محمدولی سامانی


یادداشت تحقیقاتی

5. «یادداشت تحقیقاتی» بررسی عددی اثر نسبت شعاع انحنا به عرض بر الگوی جریان در قوس 90 درجه

صفحه 59-68

10.30482/jhyd.2014.7915

سمیه الیاسی؛ افشین اقبال‌زاده؛ محمد واقفی؛ میترا جوان