دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 82، تابستان 1393، صفحه 1-96 

مقاله کامل

1. بررسی آزمایشگاهی امواج ناشی از پایه روی سرریزهای تنداب دریچه‌دار

صفحه 1-18

سید مجتبی موسوی‌مهر؛ محمدرضا کاویانپور؛ آرمین مختارپور


5. طرح بهینه مخازن کنترل سیلاب (مطالعه موردی سد تنگ سرخ شیراز)

صفحه 57-73

ملیکا مرادی؛ سعید علیمحمدی؛ نسرین رفیعی انزاب