نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، محمدتقی تاثیر مشخصات هندسی ناپیوستگی ها بر رفتار هیدرولیکی و نشت آب از تکیه گاه های سنگی سدهای بتنی قوسی [دوره 3، شماره 1، 1387، صفحه 33-44]
 • افشار، عباس توسعه مدل طراحی بهینه سیستم کنترل سیلاب با در نظر گرفتن سدهای تاخیری با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 3، شماره 2، 1387، صفحه 13-26]
 • افشار، محمدهادی توسعه مدل طراحی بهینه سیستم کنترل سیلاب با در نظر گرفتن سدهای تاخیری با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 3، شماره 2، 1387، صفحه 13-26]
 • امید، محمد حسین کنترل جهش هیدرولیکی در مقاطع ذوزنقه ای با استفاده از بلوک های کف [دوره 3، شماره 4، 1387، صفحه 27-37]
 • امیری، ایراهیم کنترل جهش هیدرولیکی در مقاطع ذوزنقه ای با استفاده از بلوک های کف [دوره 3، شماره 4، 1387، صفحه 27-37]
 • امیری تکلدانی، ابراهیم استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در تخمین سرعت سقوط ذرات رسوبی [دوره 3، شماره 2، 1387، صفحه 59-65]

ب

 • بدلی مشاهیر، محمد تاثیر طول طوق بر توسعه آبشستگی موضعی اطراف پایه مستطیل شکل پلها [دوره 3، شماره 2، 1387، صفحه 19-11]
 • بری، بهرام کالیبره کردن خودکار مدل آبهای زیرزمینی با استفاده از بهینه یابی مقید [دوره 3، شماره 1، 1387، صفحه 57-70]
 • بیات، حبیب الله بررسی اثر مقیاس در مطالعه آزمایشگاهی جریان های غیردارسی غیرماندگار گذرنده از موج شکن های توده سنگی [دوره 3، شماره 3، 1387، صفحه 1-13]

پ

 • پرهمت، جهانگیر پیش بینی زمان واقعی سیل با استفاده از شبکه های عصبی ترکیبی [دوره 3، شماره 1، 1387، صفحه 1-18]
 • پیرمحمدی، رحیم تاثیر شکاف پایه بر پایداری سنگ چین در اطراف پایه های استوانه ای پل ها [دوره 3، شماره 3، 1387، صفحه 15-28]

ث

 • ثقفیان، بهرام برآورد زمان پیمایش جریان دامنه ای با استفاده از تقریب موج پخشی [دوره 3، شماره 4، 1387، صفحه 1-12]

ج

 • جوان، میترا الگوریتم عددی ضمنی بر روی شبکه منحنی الخط برای شبیه سازی جریان های سطح آزاد [دوره 3، شماره 1، 1387، صفحه 19-31]

ح

 • حامدی نژاد، حامد مقایسه حل دوبعدی و یک بعدی استهلاک نوسانهای فشاری ضربه قوچ با ضریب اصطکاک حالت دائم و غیردائم [دوره 3، شماره 2، 1387، صفحه 43-58]
 • حقیقی، علی شناسایی نشت در خطوط لوله بر پایه مدل سازی معکوس جریان گذرا و برنامه ریزی غیرخطی مختلط اعداد صحیح و حقیقی [دوره 3، شماره 2، 1387، صفحه 27-42]
 • حیدرپور، منوچهر تاثیر شکاف پایه بر پایداری سنگ چین در اطراف پایه های استوانه ای پل ها [دوره 3، شماره 3، 1387، صفحه 15-28]

خ

 • خسرونژاد، علی شبیه سازی عددی رسوب زدایی مخزن سد سفیدرود با اجرای عملیات شاس تحت فشار [دوره 3، شماره 1، 1387، صفحه 71-77]
 • خضری، نازنین محاسبه توزیع فشار بر روی پرتاب کننده جامی [دوره 3، شماره 4، 1387، صفحه 39-52]

د

 • درزی، فاطمه استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در تخمین سرعت سقوط ذرات رسوبی [دوره 3، شماره 2، 1387، صفحه 59-65]
 • دلاور، مجید شبیه سازی، تحلیل حساسیت و عدم قطعیت تغییرات تراز آب دریاچه ارومیه نسبت به مولفه های بیلان آبی آن [دوره 3، شماره 1، 1387، صفحه 45-55]

ذ

 • ذاکری نیری، محمود برآورد زمان پیمایش جریان دامنه ای با استفاده از تقریب موج پخشی [دوره 3، شماره 4، 1387، صفحه 1-12]

ر

 • رهی، عباس مدل سازی و تخمین عمر خستگی رایزرهای دریایی در سکوهای ثابت [دوره 3، شماره 4، 1387، صفحه 53-61]
 • ریاحی، همایون مدل سازی و تخمین عمر خستگی رایزرهای دریایی در سکوهای ثابت [دوره 3، شماره 4، 1387، صفحه 53-61]

ز

 • زراتی، امیررضا تاثیر طول طوق بر توسعه آبشستگی موضعی اطراف پایه مستطیل شکل پلها [دوره 3، شماره 2، 1387، صفحه 19-11]
 • زراتی، امیررضا محاسبه توزیع فشار بر روی پرتاب کننده جامی [دوره 3، شماره 4، 1387، صفحه 39-52]

س

 • سادات هلبر، سیدمرتضی استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در تخمین سرعت سقوط ذرات رسوبی [دوره 3، شماره 2، 1387، صفحه 59-65]

ش

 • شاملو، حمید شناسایی نشت در خطوط لوله بر پایه مدل سازی معکوس جریان گذرا و برنامه ریزی غیرخطی مختلط اعداد صحیح و حقیقی [دوره 3، شماره 2، 1387، صفحه 27-42]
 • شفاعی بجستان، محمود تاثیر شکل زبری بستر بر طول پرش هیدرولیکی در کانال های مستطیلی [دوره 3، شماره 3، 1387، صفحه 29-40]
 • شفیعی فر، مهدی شبیه سازی، تحلیل حساسیت و عدم قطعیت تغییرات تراز آب دریاچه ارومیه نسبت به مولفه های بیلان آبی آن [دوره 3، شماره 1، 1387، صفحه 45-55]

ص

 • صالحی نیشابوری، سید علی اکبر مطالعه آزمایشگاهی الگوی جریان سه بعدی و آبشستگی در قوس 90 درجه [دوره 3، شماره 3، 1387، صفحه 41-57]
 • صالحی نیشابوری، سیدعلی اکبر الگوریتم عددی ضمنی بر روی شبکه منحنی الخط برای شبیه سازی جریان های سطح آزاد [دوره 3، شماره 1، 1387، صفحه 19-31]
 • صباغ یزدی، سعید رضا اصطکاک ناماندگار در تحلیل حجم محدود جهتمند پدیده ضربه قوچ در لوله ها در شرایط عدم جدایی توده آب [دوره 3، شماره 3، 1387، صفحه 59-65]
 • صدقی، حسین پیش بینی زمان واقعی سیل با استفاده از شبکه های عصبی ترکیبی [دوره 3، شماره 1، 1387، صفحه 1-18]

ع

 • عباسی، علی اصطکاک ناماندگار در تحلیل حجم محدود جهتمند پدیده ضربه قوچ در لوله ها در شرایط عدم جدایی توده آب [دوره 3، شماره 3، 1387، صفحه 59-65]

غ

 • غفاری، مهرداد توسعه مدل طراحی بهینه سیستم کنترل سیلاب با در نظر گرفتن سدهای تاخیری با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 3، شماره 2، 1387، صفحه 13-26]
 • غفوری، حمیدرضا کالیبره کردن خودکار مدل آبهای زیرزمینی با استفاده از بهینه یابی مقید [دوره 3، شماره 1، 1387، صفحه 57-70]

ف

 • فیروزآبادی، بهار مقایسه حل دوبعدی و یک بعدی استهلاک نوسانهای فشاری ضربه قوچ با ضریب اصطکاک حالت دائم و غیردائم [دوره 3، شماره 2، 1387، صفحه 43-58]

ق

 • قدسیان، مسعود مطالعه آزمایشگاهی الگوی جریان سه بعدی و آبشستگی در قوس 90 درجه [دوره 3، شماره 3، 1387، صفحه 41-57]
 • قربانی، بهزاد تاثیر شکاف پایه بر پایداری سنگ چین در اطراف پایه های استوانه ای پل ها [دوره 3، شماره 3، 1387، صفحه 15-28]

ک

 • کوهیان افضل، فرشاد پیش بینی زمان واقعی سیل با استفاده از شبکه های عصبی ترکیبی [دوره 3، شماره 1، 1387، صفحه 1-18]
 • کیاپاشا، محمدصادق توسعه مدل ریاضی سیستم کنترل فازی پایین دست در کانال های آبیاری [دوره 3، شماره 4، 1387، صفحه 13-26]
 • کیخائی، ملیحه تاثیر شکاف پایه بر پایداری سنگ چین در اطراف پایه های استوانه ای پل ها [دوره 3، شماره 3، 1387، صفحه 15-28]

گ

 • گلزاری، فرهاد محاسبه توزیع فشار بر روی پرتاب کننده جامی [دوره 3، شماره 4، 1387، صفحه 39-52]
 • گلیان، سعید برآورد زمان پیمایش جریان دامنه ای با استفاده از تقریب موج پخشی [دوره 3، شماره 4، 1387، صفحه 1-12]

م

 • مرید، سعید شبیه سازی، تحلیل حساسیت و عدم قطعیت تغییرات تراز آب دریاچه ارومیه نسبت به مولفه های بیلان آبی آن [دوره 3، شماره 1، 1387، صفحه 45-55]
 • معراجی، سیدحامد توسعه مدل طراحی بهینه سیستم کنترل سیلاب با در نظر گرفتن سدهای تاخیری با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 3، شماره 2، 1387، صفحه 13-26]
 • مقیسه، امیر مدل سازی و تخمین عمر خستگی رایزرهای دریایی در سکوهای ثابت [دوره 3، شماره 4، 1387، صفحه 53-61]
 • مکلف سربند، ابراهیم تاثیر طول طوق بر توسعه آبشستگی موضعی اطراف پایه مستطیل شکل پلها [دوره 3، شماره 2، 1387، صفحه 19-11]
 • منتظری نمین، مسعود الگوریتم عددی ضمنی بر روی شبکه منحنی الخط برای شبیه سازی جریان های سطح آزاد [دوره 3، شماره 1، 1387، صفحه 19-31]
 • منصوری، عاطفه کنترل جهش هیدرولیکی در مقاطع ذوزنقه ای با استفاده از بلوک های کف [دوره 3، شماره 4، 1387، صفحه 27-37]
 • منعم، محمد جواد توسعه مدل ریاضی سیستم کنترل فازی پایین دست در کانال های آبیاری [دوره 3، شماره 4، 1387، صفحه 13-26]
 • موسوی، جمشید پیش بینی زمان واقعی سیل با استفاده از شبکه های عصبی ترکیبی [دوره 3، شماره 1، 1387، صفحه 1-18]

ن

 • نظافت خواه، صدف بررسی اثر مقیاس در مطالعه آزمایشگاهی جریان های غیردارسی غیرماندگار گذرنده از موج شکن های توده سنگی [دوره 3، شماره 3، 1387، صفحه 1-13]
 • نیسی، کبری تاثیر شکل زبری بستر بر طول پرش هیدرولیکی در کانال های مستطیلی [دوره 3، شماره 3، 1387، صفحه 29-40]

و

 • واقفی، محمد مطالعه آزمایشگاهی الگوی جریان سه بعدی و آبشستگی در قوس 90 درجه [دوره 3، شماره 3، 1387، صفحه 41-57]

ی

 • یزدانی، سعید تاثیر مشخصات هندسی ناپیوستگی ها بر رفتار هیدرولیکی و نشت آب از تکیه گاه های سنگی سدهای بتنی قوسی [دوره 3، شماره 1، 1387، صفحه 33-44]
 • یزدانی، محمود تاثیر مشخصات هندسی ناپیوستگی ها بر رفتار هیدرولیکی و نشت آب از تکیه گاه های سنگی سدهای بتنی قوسی [دوره 3، شماره 1، 1387، صفحه 33-44]