نمایه نویسندگان

ا

 • ابوالقاسمی، منصور تاثیر انحراف جریان بر رسوب ورودی به آبگیر با زاویه انحراف 52 درجه در رودخانه سینوسی [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 41-52]
 • اثنی عشری، عادل بررسی عددی هیدرولیک آبگیرهای جانبی رودخانه ای با استفاده از مدل عددی SSIIM2 [دوره 6، شماره 3، 1390، صفحه 73-81]
 • استاد میرزا، محمدجواد هواده های حلقوی در تونل های نعل اسبی [دوره 6، شماره 2، 1390، صفحه 87-100]
 • اسماعیلی، علی بررسی پارامترهای موثر بر عملکرد هیدروفویل در نزدیکی سطح آب [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 1-17]
 • اسماعیلی، کاظم تاثیر پساب شهری بر سرعت و تنش برشی غیررسوبگذار رسوبهای چسبنده [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 33-42]
 • اقبال زاده، افشین مقایسه مدل های آشفتگی در شبیه سازی عددی جریان در اطراف عرشه پل های مستغرق [دوره 6، شماره 2، 1390، صفحه 69-85]
 • امامی، سیدمحمدکاظم شبیه سازی عددی تاثیر جریان غلیظ بر تنش برشی دیواره تخلیه کننده تحتانی سدها [دوره 6، شماره 2، 1390، صفحه 101-111]
 • امیری تکلدانی، ابراهیم ارزیابی روش های مختلف تعیین تنش برشی بستر در پیچ تند کانال با توپوگرافی توسعه یافته [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 1-17]
 • امین الرعایایی یمینی، امید مطالعه توزیع فشار دینامیکی بر روی بستر پرتاب کننده جامی مرکب [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 77-90]

ب

 • باقری نژاد، مهدی توسعه مدل شبیه سازی تغییرات بستر رودخانه های شنی تحت جریان ناپایدار با رسوب ورودی از بالادست [دوره 6، شماره 3، 1390، صفحه 55-72]
 • بختیاری، آرش تاثیر کاهش حجم آب ورودی بر تراز آب، ریخت شناسی و رژیم شوری دریاچه ارومیه [دوره 6، شماره 3، 1390، صفحه 83-93]
 • بزاز، محمد بررسی تغییر پروفیل های سرعت نسبت به تغییر طول زبری در پرش هیدرولیکی [دوره 6، شماره 3، 1390، صفحه 13-24]
 • بیرامی، محمدکریم بررسی رفتار هیدرولیکی جریان در سرریز سدهای زیرزمینی [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 19-39]

ت

 • توفیقی، محمدعلی تاثیر کاهش حجم آب ورودی بر تراز آب، ریخت شناسی و رژیم شوری دریاچه ارومیه [دوره 6، شماره 3، 1390، صفحه 83-93]

ج

 • جباری، ابراهیم تعیین سطح خطر سیل رودخانه ها در نواحی تحت تاثیر با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره [دوره 6، شماره 2، 1390، صفحه 15-29]
 • جزایری مقدس، سید محمود تحلیل همزمان جریان غیرماندگار و پاسخ های دینامیکی سازه خطوط لوله به روش MOC-FDM [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 19-31]
 • جوارشکیان، محمدحسن بررسی پارامترهای موثر بر عملکرد هیدروفویل در نزدیکی سطح آب [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 1-17]
 • جوان، پوریا تعیین سطح خطر سیل رودخانه ها در نواحی تحت تاثیر با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره [دوره 6، شماره 2، 1390، صفحه 15-29]
 • جوان، میترا مقایسه مدل های آشفتگی در شبیه سازی عددی جریان در اطراف عرشه پل های مستغرق [دوره 6، شماره 2، 1390، صفحه 69-85]

ح

 • حقیقی، علی ضربه قوچ در لوله های پلی اتیلن [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 69-84]
 • حمزه ئی، مصطفی مقایسه مدل های آشفتگی در شبیه سازی عددی جریان در اطراف عرشه پل های مستغرق [دوره 6، شماره 2، 1390، صفحه 69-85]

خ

 • خادمی، مهدی ارزیابی روش های مختلف تعیین تنش برشی بستر در پیچ تند کانال با توپوگرافی توسعه یافته [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 1-17]
 • خواستار بروجنی، میلاد تاثیر پساب شهری بر سرعت و تنش برشی غیررسوبگذار رسوبهای چسبنده [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 33-42]

د

 • دهقان بهابادی، زهره توسعه مدل عددی برای پیش بینی فشارهای دینامیک در جریان کانال های باز با شبکه منحنی الخط غیرمتعامد [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 43-58]

ر

 • رجبی، الهام مطالعه روشهای عددی گسسته سازی در تحلیل جمله غیرخطی جریان کانال در روش شبیه سازی عددی مستقیم DNS [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 99-108]
 • رجبی، محمدمهدی مدل سازی عددی لنز آب شیرین در جزایر کوچک (مطالعه موردی جزیره کیش) [دوره 6، شماره 2، 1390، صفحه 45-56]
 • روشن، رضا هواده های حلقوی در تونل های نعل اسبی [دوره 6، شماره 2، 1390، صفحه 87-100]
 • روشن، رضا شبیه سازی عددی تاثیر جریان غلیظ بر تنش برشی دیواره تخلیه کننده تحتانی سدها [دوره 6، شماره 2، 1390، صفحه 101-111]

ز

 • زراتی، امیررضا توسعه مدل عددی برای پیش بینی فشارهای دینامیک در جریان کانال های باز با شبکه منحنی الخط غیرمتعامد [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 43-58]
 • زراتی، امیررضا هواده های حلقوی در تونل های نعل اسبی [دوره 6، شماره 2، 1390، صفحه 87-100]
 • زین الدینی، مصطفی تاثیر کاهش حجم آب ورودی بر تراز آب، ریخت شناسی و رژیم شوری دریاچه ارومیه [دوره 6، شماره 3، 1390، صفحه 83-93]

س

 • سدهی سامانی، امیررضا تحلیل خطر روگذری آب در سد با در نظر گرفتن جنبه های هیدرولیکی و هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: سد ونک) [دوره 6، شماره 3، 1390، صفحه 39-53]
 • سرکرده، حامد هواده های حلقوی در تونل های نعل اسبی [دوره 6، شماره 2، 1390، صفحه 87-100]
 • سنگین آبادی، حمید روش تحلیل ریسک برای محاسبه ارتفاع دیوارهای سیل بند [دوره 6، شماره 2، 1390، صفحه 31-44]
 • سنگین آبادی، حمید تاثیر انحراف جریان بر رسوب ورودی به آبگیر با زاویه انحراف 52 درجه در رودخانه سینوسی [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 41-52]

ش

 • شاملو، حمید بررسی عددی هیدرولیک آبگیرهای جانبی رودخانه ای با استفاده از مدل عددی SSIIM2 [دوره 6، شماره 3، 1390، صفحه 73-81]
 • شفیعی فر، مهدی بررسی تاثیر قطر اسمی سنگ در پایداری موج شکن های سکویی [دوره 6، شماره 2، 1390، صفحه 1-14]
 • شکوهی، علیرضا تعیین عمق و سرعت جریان سیلابی در آستانه شکست گیاهان زراعی و محاسبه موقعیت برش در آنها به روش آنالیز تحلیلی و آزمایشگاهی، مطالعه موردی: برنج [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 53-68]
 • شمس، محمدرضا بررسی رفتار هیدرولیکی جریان در سرریز سدهای زیرزمینی [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 19-39]

ص

 • صفوی، حمیدرضا بررسی رفتار هیدرولیکی جریان در سرریز سدهای زیرزمینی [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 19-39]
 • صفوی، خداداد هواده های حلقوی در تونل های نعل اسبی [دوره 6، شماره 2، 1390، صفحه 87-100]
 • صمدی بروجنی، حسین تاثیر پساب شهری بر سرعت و تنش برشی غیررسوبگذار رسوبهای چسبنده [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 33-42]
 • صمدی بروجنی، حسین بررسی تغییر پروفیل های سرعت نسبت به تغییر طول زبری در پرش هیدرولیکی [دوره 6، شماره 3، 1390، صفحه 13-24]

ع

 • عطائی آشتیانی، بهزاد مدل سازی عددی لنز آب شیرین در جزایر کوچک (مطالعه موردی جزیره کیش) [دوره 6، شماره 2، 1390، صفحه 45-56]
 • عطاری، جلال روش تحلیل ریسک برای محاسبه ارتفاع دیوارهای سیل بند [دوره 6، شماره 2، 1390، صفحه 31-44]

غ

 • غفاریان روح پرور، حسین تحلیل حرکت ذرات رسوب و برآورد کارایی تله اندازی در حوضچه ترسیب با استفاده از مدل اویلری - لاگرانژی [دوره 6، شماره 3، 1390، صفحه 25-37]

ف

 • فغفور مغربی، محمود تحلیل حرکت ذرات رسوب و برآورد کارایی تله اندازی در حوضچه ترسیب با استفاده از مدل اویلری - لاگرانژی [دوره 6، شماره 3، 1390، صفحه 25-37]

ق

 • قدسیان، مسعود تاثیر انحراف جریان بر رسوب ورودی به آبگیر با زاویه انحراف 52 درجه در رودخانه سینوسی [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 41-52]
 • قربانی، بهزاد بررسی تغییر پروفیل های سرعت نسبت به تغییر طول زبری در پرش هیدرولیکی [دوره 6، شماره 3، 1390، صفحه 13-24]

ک

 • کاکاوند، الهه عملکرد هیدرودینامیکی موج شکنهای شناور ثابت در حضور امواج منظم [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 85-98]
 • کاویان پور، محمد رضا مطالعه روشهای عددی گسسته سازی در تحلیل جمله غیرخطی جریان کانال در روش شبیه سازی عددی مستقیم DNS [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 99-108]
 • کاویانپور، محمدرضا مطالعه توزیع فشار دینامیکی بر روی بستر پرتاب کننده جامی مرکب [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 77-90]
 • کاویانپور، محمدرضا شبیه سازی عددی تاثیر جریان غلیظ بر تنش برشی دیواره تخلیه کننده تحتانی سدها [دوره 6، شماره 2، 1390، صفحه 101-111]
 • کبیری سامانی، عبدالرضا مطالعه تاثیر لایه سپری بر آب شستگی پایه پل، تحت اثر جریان دائمی (بخش یکم) [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 59-75]
 • کبیری سامانی، عبدالرضا تحلیل خطر روگذری آب در سد با در نظر گرفتن جنبه های هیدرولیکی و هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: سد ونک) [دوره 6، شماره 3، 1390، صفحه 39-53]
 • کبیری سامانی، عبدالرضا بررسی رفتار هیدرولیکی جریان در سرریز سدهای زیرزمینی [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 19-39]
 • کتابچی، حامد مدل سازی عددی لنز آب شیرین در جزایر کوچک (مطالعه موردی جزیره کیش) [دوره 6، شماره 2، 1390، صفحه 45-56]
 • کدیور، محمدرضا مدلی نیمه تحلیلی برای جریان ترکیبی سرریز- دریچه در شرایط مختلف هندسی [دوره 6، شماره 2، 1390، صفحه 57-67]
 • کرامت، علیرضا ضربه قوچ در لوله های پلی اتیلن [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 69-84]
 • کلاهدوزان، مرتضی عملکرد هیدرودینامیکی موج شکنهای شناور ثابت در حضور امواج منظم [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 85-98]

گ

 • گنجی نوروزی، زهرا تعیین عمق و سرعت جریان سیلابی در آستانه شکست گیاهان زراعی و محاسبه موقعیت برش در آنها به روش آنالیز تحلیلی و آزمایشگاهی، مطالعه موردی: برنج [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 53-68]

م

 • مجدزاده طباطبایی، محمدرضا توسعه مدل شبیه سازی تغییرات بستر رودخانه های شنی تحت جریان ناپایدار با رسوب ورودی از بالادست [دوره 6، شماره 3، 1390، صفحه 55-72]
 • محمد ولی سامانی، جمال مدلی نیمه تحلیلی برای جریان ترکیبی سرریز- دریچه در شرایط مختلف هندسی [دوره 6، شماره 2، 1390، صفحه 57-67]
 • محمدولی سامانی، جمال تعیین عمق و سرعت جریان سیلابی در آستانه شکست گیاهان زراعی و محاسبه موقعیت برش در آنها به روش آنالیز تحلیلی و آزمایشگاهی، مطالعه موردی: برنج [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 53-68]
 • محمدولی سامانی، حسین تحلیل همزمان جریان غیرماندگار و پاسخ های دینامیکی سازه خطوط لوله به روش MOC-FDM [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 19-31]
 • مطلبی، علی بررسی تاثیر قطر اسمی سنگ در پایداری موج شکن های سکویی [دوره 6، شماره 2، 1390، صفحه 1-14]
 • مظاهری، مهدی مدلی نیمه تحلیلی برای جریان ترکیبی سرریز- دریچه در شرایط مختلف هندسی [دوره 6، شماره 2، 1390، صفحه 57-67]
 • مظفری، جواد ارزیابی روش های مختلف تعیین تنش برشی بستر در پیچ تند کانال با توپوگرافی توسعه یافته [دوره 6، شماره 1، 1390، صفحه 1-17]
 • منصوری، نیکو تحلیل خطر روگذری آب در سد با در نظر گرفتن جنبه های هیدرولیکی و هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: سد ونک) [دوره 6، شماره 3، 1390، صفحه 39-53]
 • منعم، محمد جواد ارزیابی و مقایسه کارکرد سامانه کنترل خودکار فازی با دو نوع پایگاه قواعد برای سرریز لولایی [دوره 6، شماره 3، 1390، صفحه 1-12]
 • موسوی ندوشنی، سید سعید توسعه مدل شبیه سازی تغییرات بستر رودخانه های شنی تحت جریان ناپایدار با رسوب ورودی از بالادست [دوره 6، شماره 3، 1390، صفحه 55-72]
 • میرزائی، مهدی تعیین سطح خطر سیل رودخانه ها در نواحی تحت تاثیر با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره [دوره 6، شماره 2، 1390، صفحه 15-29]

ن

 • نصیریان، علی تحلیل حرکت ذرات رسوب و برآورد کارایی تله اندازی در حوضچه ترسیب با استفاده از مدل اویلری - لاگرانژی [دوره 6، شماره 3، 1390، صفحه 25-37]
 • نورسته، رضا ارزیابی و مقایسه کارکرد سامانه کنترل خودکار فازی با دو نوع پایگاه قواعد برای سرریز لولایی [دوره 6، شماره 3، 1390، صفحه 1-12]

ه

 • هادیان، محمدرضا توسعه مدل عددی برای پیش بینی فشارهای دینامیک در جریان کانال های باز با شبکه منحنی الخط غیرمتعامد [دوره 6، شماره 4، 1390، صفحه 43-58]