ارزیابی عملکرد هیدرولیکی شبکه آب آتش‌نشانی پالایشگاه گاز ایلام (رینگ میانی)

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 رئیس واحد آتش نشانی، پالایشگاه گاز ایلام، ایلام، ایران

چکیده

شبیه‌سازی هیدرولیکی خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع آب آتش‌نشانی ابزار مناسبی برای ارزیابی آنها است. در این تحقیق عملکرد شبکه آب آتش‌نشانی پالایشگاه گاز ایلام (رینگ میانی) با مطالعات میدانی و شبیه‌سازی هیدرولیکی ارزیابی شد و نیازها و مشکلات این شبکه شناسایی شد. شبکه آب آتش نشانی پالایشگاه به سه ناحیه یا رینگ بالایی، میانی و پایین تقسیم شده است و هر ناحیه وظیفه اطفای حریق بخشی از محدوده پالایشگاه را بر عهده دارد. محاسبات هیدرولیکی خط انتقال آب از منبع آب اصلی پالایشگاه به منبع آب رینگ میانی دارای شیر کشویی در چهار حالت بهره‌برداری انجام گرفت. سناریوهای مختلف آتش‌سوزی برای بررسی عملکرد شبکه آب آتش‌نشانی انجام گرفت. بحرانی‌ترین سناریو، آتش‌سوزی در مخازن استوانه‌ای با سقف شناور است که دبی مورد نیاز جهت اطفاء حریق آن m3/h 1375 است. تحلیل حساسیت نسبت به تغییرات ضریب زبری لوله‌ها و دبی مورد نیاز در شبکه انجام گرفت. با افزایش20 درصدی زبری، فشار در رینگ 5/3 درصد کاهش یافت. در حالت افزایش دبی مورد نیاز، فشار پمپاژ و دلوج به ترتیب 2/3 و 2/12 درصد کاهش یافت. بازدیدهای میدانی انجام گرفته نشان داد که 20 درصد از شیرهای آتش‌نشانی شبکه دچار خرابی و نشت هستند. بررسی میدانی عملکرد سیستم خنک‌کاری مخازن استوانه‌ای با روشن بودن یک و دو پمپ الکتریکی انجام گردید. بررسی میدانی سیستم فوم مخازن استوانه‌ای با روشن بودن یک پمپ دیزل انجام گردید. فشار مربوطه در حین مانور در ایستگاه پمپاژ رینگ میانی برابر با 12 بار ثبت شد و این فشار بالا می‌تواند باعث خرابی تجهیزات رینگ گردد.

کلیدواژه‌ها