آبشستگی موضعی ناشی از جت های دیواره ای سه بعدی مایل

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان