بررسی پارامترهای حساسیت برای تشخیص خلأزایی خودکار در توربین های آبی سد سفید رود با در نظر گرفتن عمر مفید باقی مانده

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان ، لاهیجان،ایران

2 استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران

10.30482/jhyd.2019.147454.1327

چکیده

در تحقیق حاضر، تشخیص آستانه خلأزایی و خودکارسازی تشخیص فرآیند، با توجه به عمر مفید باقی‌مانده توربین نیروگاه سفیدرود بررسی شده است. ورودی مدل تولیدشده در برنامه MATLAB، شامل داده‌های حاصل از هیدروتوربین کاپلان واقع در نیروگاه برق‌آبی تاریک می‌باشد. روش پیشنهادی بر مبنای 61 ویژگی حاصل از 6 پارامتر حساسیت خلأزایی و 17 شرایط عملیاتی می‌باشد. به هدف آموزش برنامه MATLAB، تعداد 12 مجموعه آموزش فردی و 4095 ترکیب منحصر به فرد ایجاد گردید و تعداد 408 داده جهت آزمون انتخاب شده است. داده‌های آموزشی با ترکیب نوع حسگر و ویژگی حساسیت خلأزایی، جهت پیش‌بینی خلأزایی به خدمت گرفته شدند و بهترین دقت داده‌های آموزشی به 98 درصد رسید. نتایج نشان داد که استفاده از فرآیند کاملاً خودکار برای تعیین حساسیت و طبقه‌بندی خلأزایی مناسب‌تر از یک فرآیند مبتنی بر آستانه‌های انتخاب شده به روش دستی می‌باشد. علاوه بر این، خودکارسازی روند تعیین آستانه خلأزایی با در نظر گرفتن شرایط عملیاتی و عمر مفید باقی‌مانده، بدون دخالت انسانی با دقت بسیار زیادتری همراه بوده است .

کلیدواژه‌ها