بررسی تاثیر صفحات ضد گرداب بر استهلاک جریان گردابی، ضریب آبگذری و ضریب اُفت ورودی در آبگیر نیروگاه‌ها

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

1 خیابان کارون، کوچه شهید موسوی، پلاک 90، طبقه سوم

2 nhkadhv/دانشگاه رازی

10.30482/jhyd.2022.302255.1547

چکیده

پدیدة هیدرولیکی مهمی که معمولاً در آبگیری از سد‌ها به‌وقوع می‌پیوندد و باعث بروز مشکلاتی نظیر ایجاد اُفت انرژی و کاهش ضریب آبگذری آبگیر می‌گردد، چرخش آب و ایجاد گرداب در دهانة آبگیر و ورود هوا به‌داخل مجرای آن می‌باشد. از میان انواع آبگیرهای در معرض پدیدة گرداب، آبگیر‌های نیروگاهی که به‌منظور تأمین آب مورد نیاز برای توربین‌ها و نهایتاً تولید برق به‌کارمی‌روند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. این آبگیر‌ها عمدتاً از نوع اُفقی می‌باشند. برای از بین بردن گرداب می‌توان از صفحات افقی مشبک بر روی پیشانی آبگیر استفاده نمود. در این تحقیق برای بررسی عملکرد صفحات مشبک، از یک مدل فیزیکی استفاده شده است. این مدل طوری طراحی شده که بتواند قوی‌ترین نوع گرداب با هسته هوا و با قدرت‌های مختلف را تولید کند. با ایجاد 36 نوع گرداب قوی، عملکرد 10 نوع صفحه مشبک با ابعاد، ضخامت‌ها و بازشدگی‌های مختلف مورد آزمایش قرار گرفت و نهایتاً با انجام 360 آزمایش مشخص گردید که تاثیر میزان بازشدگی صفحات مشبک در استهلاک قدرت گرداب، بیش از اثر ابعاد و ضخامت تیغه‌های صفحات می‌باشد. همچنین تاثیر استفاده از صفحه ضد گرداب بر ضریب آبگذری و ضریب اُفت ورودی آبگیر مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد استفاده از صفحه ضد گرداب مشبک با بازشدگی‌های 70% ، 58% و 50% به ترتیب به میزان 9/5 درصد، 5/10 درصد و 4/13 درصد از میزان ضریب آبگذری آبگیر می‌کاهد و بترتیب موجب افزایش 9/12 درصد، 7/24 درصد و 5/33 درصد اُفت ورودی آبگیر می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 10 شهریور 1400
  • تاریخ بازنگری: 28 دی 1400
  • تاریخ پذیرش: 02 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 18 خرداد 1401