بررسی عددی وقوع پرش هیدرولیکی در خطوط لوله تحت جریان دو فازی

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد استهبان

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد استهبان

3 دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان، استهبان، فارس

10.30482/jhyd.2021.261573.1516

چکیده

همان طور که پرش هیدرولیکی در کانال ها و سازه های انتقال آب روباز رخ می دهد و بررسی وقوع و رفتار آن در این سازه ها مهم و مورد توجه می باشد، این پدیده در خطوط لوله چند فازی و به طور خاص خطوط لوله های فراساحلی که موادی مانند نفت و گاز همزمان جریان دارند و از لحاظ عملیاتی در بستر دریا قابل تفکیک و مقرون بصرفه نیستند نیز رخ می دهند. این تحقیق به بررسی شرایط ساختار الگوهای جریان، پیش بینی و اثرات آن ها در خطوط لوله و به تبع آن بررسی موقعیت پرش هیدرولیکی با توجه به زوایای مختلف خطوط لوله تحت جریان دو فازی آب و هوا پرداخته شده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که الگوهای جریانی در زوایای مختلف یکسان بوده به جز در حالت 30 درجه و این امر به علت نزدیک بودن مقادیر افت های اصطکاکی و افت هیدرواستاتیکی می باشد. همچنین بررسی ها حاکی از ان است که سرعت متوسط لازم برای متعادل نگه داشتن بسته های هوا در زوایای مختلف یکسان نیست و عمل شدید پرش هیدرولیکی برای شکست حباب های بزرگتر گاز (هوا) به حباب های کوچکتر که قابل حمل توسط جریان چندفازی می باشد رخ می دهد.

کلیدواژه‌ها