بررسی عددی تاثیر زبری بستر بر ضریب دبی جریان و استهلاک انرژی در سرریزهای اوجی

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

1 مهندسی آب-دانشگاه رازی

2 دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

مدل‌های آزمایشگاهی که قبلا برای بررسی جریان روی سرریزهای اوجی مورد مطالعه قرار گرفته است اکثرا از جنس فیبر شیشه‌ای می‌باشد. این در حالی است که سرریز اوجی در واقعیت از بتن ساخته می‌شود. از این رو هدف از این تحقیق بررسی زبری تاج و بدنه سرریز بر ضریب تخلیه سرریز و استهلاک انرژی می‌باشد که کمتر مورد توجه محققین بوده است. در این پژوهش، به منظور بررسی تاثیر زبری بستر بر خصوصیات جریان سه مقدار 01/0، 1 و 3 میلی‌متر برای زبری در نظر گرفته شد و شبیه‌سازی‌هایی با حل عددی انجام شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که با افزایش زبری در دبی‌های کم حدود 6 درصد ضریب دبی نسبت به حالت صاف کاهش می‌یابد. همچنین با افزایش زبری حدود 50 درصد میزان انرژی در پنجه سرریز در دبی‌های کم کاهش می‌یابد. در این پژوهش، همچنین یک رابطه‌ای برای میزان افت انرژی جریان در سرریز اوجی ارائه شد که دقت مناسبی برای محاسبه مقدار انرژی در ابتدای حوضچه آرامش دارد.

کلیدواژه‌ها