مطالعه آزمایشگاهی ضریب جریان سرریزهای تناسبی خطی و جذری در کانال‌های مستطیلی

دوره 8، شماره 4، مهر 1392، صفحه 43-53

10.30482/jhyd.2014.6701

نوشین اصلاحی؛ ابراهیم امیری تکلدانی؛ علیرضا وطن‌خواه


توسعه روش نیمه‌ضمنی ذرات متحرک (MPS) به منظور شبیه‌سازی جریان‌های دانه‌ای

دوره 11، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 43-59

10.30482/jhyd.2016.43720

احسان جعفری ندوشن؛ احمد شکیبایی نیا؛ خسرو حسینی


کاربرد مدلهای کنار جداره در شبیه سازی جریانهای سطح آزاد جدا شده به روش LES

دوره 7، شماره 3، آبان 1391، صفحه 43-54

10.30482/jhyd.2012.85348

حمید شاملو؛ حسین بزرگیان؛ نغمه پیشگو؛ سینا تقی زاده


شبیه سازی عددی جریان متلاطم روی دیون ماسه ای

دوره 2، شماره 3، آذر 1386، صفحه 43-62

10.30482/jhyd.2007.85394

رضا افشین شریفان؛ سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری؛ حبیب موسوی جهرمی


آبشستگی پایین‌دست سرریزهای کلید‌پیانویی مثلثی و ذوزنقه‌ای

دوره 16، شماره 2، تیر 1400، صفحه 43-58

10.30482/jhyd.2021.261439.1497

مسعود قدسیان؛ چنور عبدی؛ آرام غفوری


تحلیل و پیش‌بینی جریان رودخانه کشکان با استفاده از نظریه آشوب

دوره 8، شماره 3، شهریور 1392، صفحه 45-61

10.30482/jhyd.2014.6414

مسعود انیس‌حسینی؛ محمد ذاکرمشفق


تخمین ابعاد چاله آبشستگی پایین‌دست جام پرتابی سدها با استفاده از مدل محاسبات دانه‌ای

دوره 9، شماره 3، آذر 1393، صفحه 45-60

10.30482/jhyd.2014.10175

علی نقی‌خانی؛ روح اله نوری؛ حسین شیخیان؛ بهزاد قیاسی


شبیه‌سازی عددی جریان چگال به روش SPH

دوره 10، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 45-56

10.30482/jhyd.2015.12978

سید میثم کیا؛ مهدی شفیعی فر؛ علیرضا ولی‌زاده


بررسی تاثیر تغییرات مشخصات سازه ای بر میزان عبور امواج دریا از بدنه موج شکن های شکل پذیر

دوره 1، شماره 2، آذر 1384، صفحه 45-55

10.30482/jhyd.2005.85369

ناصر شیریان؛ مهدی شفیعی فر؛ پیمان آق تومان؛ وحید چگینی


مدل سازی عددی لنز آب شیرین در جزایر کوچک (مطالعه موردی جزیره کیش)

دوره 6، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 45-56

10.30482/jhyd.2011.85495

محمدمهدی رجبی؛ حامد کتابچی؛ بهزاد عطائی آشتیانی


بررسی آزمایشگاهی تاثیر فاصله دهانه مکش از سطح رسوب بر عملکرد سیستم هیدروساکشن

دوره 13، شماره 3، آذر 1397، صفحه 47-58

10.30482/jhyd.2018.81357

محمد ذونعمت کرمانی؛ مریم فروتن اقلیدی؛ مجید رحیم پور؛ عاطفه مقبلی