تعداد مقالات: 429

202. معرفی شرط مرزی دیوار تک‌لایه با استفاده از روش نیمه‌ضمنی ذرات متحرک توسعه یافته

دوره 12، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 45-57

10.30482/jhyd.2017.49991

مسعود آرامی فدافن؛ مسعود رضا حسامی کرمانی


203. بررسی تاثیر تغییرات مشخصات سازه ای بر میزان عبور امواج دریا از بدنه موج شکن های شکل پذیر

دوره 1، شماره 2، پاییز 1384، صفحه 45-55

10.30482/jhyd.2005.85369

ناصر شیریان؛ مهدی شفیعی فر؛ پیمان آق تومان؛ وحید چگینی


205. مدل سازی عددی لنز آب شیرین در جزایر کوچک (مطالعه موردی جزیره کیش)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 45-56

10.30482/jhyd.2011.85495

محمدمهدی رجبی؛ حامد کتابچی؛ بهزاد عطائی آشتیانی


210. بررسی آزمایشگاهی تاثیر فاصله دهانه مکش از سطح رسوب بر عملکرد سیستم هیدروساکشن

دوره 13، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 47-58

10.30482/jhyd.2018.81357

محمد ذونعمت کرمانی؛ مریم فروتن اقلیدی؛ مجید رحیم پور؛ عاطفه مقبلی


213. بررسی آزمایشگاهی پارامترهای هیدرولیکی جریان چگال در اثر تنگ شدگی بدنه کانال

دوره 15، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 47-59

10.30482/jhyd.2020.240969.1470

محمد حسینی؛ محمد هادی فتاحی؛ سعید اسلامیان


218. مطالعه توزیع تنش برشی جداره در جریان یکنواخت کانال با استفاده از ابزار دقیق و شبیه سازی عددی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 51-70

10.30482/jhyd.2010.85418

اکبر صفرزاده گندشمین؛ سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری؛ امیررضا زراتی؛ مسعود قدسیان


219. آبشستگی موضعی ناشی از جت های دیواره ای سه بعدی مایل

دوره 4، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 51-69

10.30482/jhyd.2010.85427

مجتبی مهرآیین؛ مسعود قدسیان


220. مدل‌سازی عددی میدان جریان در اطراف سرریزهای مدور قائم با ورودی کلید پیانویی

دوره 11، شماره 1، بهار 1395، صفحه 53-66

10.30482/jhyd.2016.41487

سعیده نصیری؛ عبدالرضا کبیری سامانی؛ کیوان اصغری


225. تأثیر نوسانات فشار بر شکست هیدرولیکی در تونل‌های تحت‌فشار با روباره کم

دوره 13، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 55-68

10.30482/jhyd.2018.60137

مهرداد کرمی؛ عبدالرضا کبیری سامانی؛ راحب باقرپور