برآورد خصوصیات هیدرودینامیک اشباع خاک با روش مدل معکوس عددی

دوره 2، شماره 4، بهمن 1386، صفحه 39-53

10.30482/jhyd.2008.85400

جمال محمدولی سامانی؛ پرویز فتحی


تاثیر انحراف جریان بر رسوب ورودی به آبگیر با زاویه انحراف 52 درجه در رودخانه سینوسی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 41-52

10.30482/jhyd.2011.85503

منصور ابوالقاسمی؛ مسعود قدسیان؛ حمید سنگین آبادی


بررسی تأثیر سیلاب‌ها و آبگیری سد کارون 4 بر تغییرات ریخت‌شناسی رودخانه ارمند در ده سال اخیر (94-1384)

دوره 12، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 43-57

10.30482/jhyd.2017.48746

میلاد خواستار بروجنی؛ سعید رضا خداشناس؛ حسین صمدی؛ الهام طاهریان طاهریان


طراحی بهینه گستره سنگچین با استفاده از ابعاد مختلف سنگ در اطراف پایه پل با مقطع مستطیلی با طوق محافظ و بدون آن

دوره 10، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 51-64

10.30482/jhyd.2016.33328

مجتبی کریمائی طبرستانی؛ حمیدرضا آذرمیدخت؛ امیررضا زراتی؛ صادق انوری


ارزیابی عملکرد صفحات مستغرق با استفاده از مدل عددی Flow-3D

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 1-11

10.30482/jhyd.2020.105497

رضا عزیزی؛ محمود شفاعی بجستان


تدوین ضوابط طراحی برای کاربرد موازی مدول‌های تیغه‏ ای

دوره 9، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 37-51

10.30482/jhyd.2014.8556

محمد مهرزاد؛ صلاح کوچک‌زاده؛ محمد بی‌جن‌خان


توسعه روش نیمه‌ضمنی ذرات متحرک (MPS) به منظور بهبود شبیه‌سازی جریان‌های سطح آزاد با شرایط مرزی باز

دوره 10، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 37-52

10.30482/jhyd.2015.11817

احسان جعفری ندوشن؛ احمد شکیبایی نیا؛ سید فرهاد موسوی؛ خسرو حسینی


تحلیل عدم قطعیت تراز سطح آب رودخانه سیستان و بررسی قابلیت اعتماد سیستم کنترل سیل

دوره 1، شماره 1، شهریور 1384، صفحه 39-54

10.30482/jhyd.2005.85363

لیلا افتخاریان؛ احمد ابریشم چی؛ مسعود تجریشی


محاسبه توزیع فشار بر روی پرتاب کننده جامی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1387، صفحه 39-52

10.30482/jhyd.2009.85481

نازنین خضری؛ امیررضا زراتی؛ فرهاد گلزاری


تحلیل خطر روگذری آب در سد با در نظر گرفتن جنبه های هیدرولیکی و هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: سد ونک)

دوره 6، شماره 3، آذر 1390، صفحه 39-53

10.30482/jhyd.2011.85487

عبدالرضا کبیری سامانی؛ نیکو منصوری؛ امیررضا سدهی سامانی


مدل‌سازی شکست سد با بستر فرسایش‌پذیر با استفاده از روش SPH

دوره 10، شماره 3، آذر 1394، صفحه 41-52

10.30482/jhyd.2016.14864

محمد صادق مقصودی؛ مهدی شفیعی‌فر


مطالعه آزمایشگاهی الگوی جریان سه بعدی و آبشستگی در قوس 90 درجه

دوره 3، شماره 3، آذر 1387، صفحه 41-57

10.30482/jhyd.2008.85473

محمد واقفی؛ مسعود قدسیان؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری


تغییرات ضریب افت موضعی منهول در شبکه زهکش زیرزمینی و اثر آن بر نیمرخ جریان

دوره 4، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 41-51

10.30482/jhyd.2009.85512

رسول عظیمی؛ صلاح کوچک زاده؛ اسماعیل بیات