تعداد مقالات: 399
176. ساختار جریان بر روی توده گیاهی مستغرق در فلوم آزمایشگاهی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 41-52

10.30482/jhyd.2017.52007

مهسا جهادی؛ حسین افضلی مهر


177. مطالعه آزمایشگاهی الگوی جریان سه بعدی و آبشستگی در قوس 90 درجه

دوره 3، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 41-57

10.30482/jhyd.2008.85473

محمد واقفی؛ مسعود قدسیان؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری


178. تغییرات ضریب افت موضعی منهول در شبکه زهکش زیرزمینی و اثر آن بر نیمرخ جریان

دوره 4، شماره 1، بهار 1388، صفحه 41-51

10.30482/jhyd.2009.85512

رسول عظیمی؛ صلاح کوچک زاده؛ اسماعیل بیات


179. مطالعه آزمایشگاهی ضریب جریان سرریزهای تناسبی خطی و جذری در کانال‌های مستطیلی

دوره 8، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 43-53

10.30482/jhyd.2014.6701

نوشین اصلاحی؛ ابراهیم امیری تکلدانی؛ علیرضا وطن‌خواه


180. توسعه روش نیمه‌ضمنی ذرات متحرک (MPS) به منظور شبیه‌سازی جریان‌های دانه‌ای

دوره 11، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 43-59

10.30482/jhyd.2016.43720

احسان جعفری ندوشن؛ احمد شکیبایی نیا؛ خسرو حسینی


181. مدل‌سازی جریان دانه‌ای به کمک مدل رئولوژیکی μ(I) در روش SPH

دوره 12، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 43-55

10.30482/jhyd.2018.56085

مهران خیرخواهان؛ خسرو حسینی


183. کاربرد مدلهای کنار جداره در شبیه سازی جریانهای سطح آزاد جدا شده به روش LES

دوره 7، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 43-54

10.30482/jhyd.2012.85348

حمید شاملو؛ حسین بزرگیان؛ نغمه پیشگو؛ سینا تقی زاده


184. شبیه سازی عددی جریان متلاطم روی دیون ماسه ای

دوره 2، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 43-62

10.30482/jhyd.2007.85394

رضا افشین شریفان؛ سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری؛ حبیب موسوی جهرمی


187. تحلیل و پیش‌بینی جریان رودخانه کشکان با استفاده از نظریه آشوب

دوره 8، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 45-61

10.30482/jhyd.2014.6414

مسعود انیس‌حسینی؛ محمد ذاکرمشفق


189. تخمین ابعاد چاله آبشستگی پایین‌دست جام پرتابی سدها با استفاده از مدل محاسبات دانه‌ای

دوره 9، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 45-60

10.30482/jhyd.2014.10175

علی نقی‌خانی؛ روح اله نوری؛ حسین شیخیان؛ بهزاد قیاسی


190. شبیه‌سازی عددی جریان چگال به روش SPH

دوره 10، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 45-56

10.30482/jhyd.2015.12978

سید میثم کیا؛ مهدی شفیعی فر؛ علیرضا ولی‌زاده


192. معرفی شرط مرزی دیوار تک‌لایه با استفاده از روش نیمه‌ضمنی ذرات متحرک توسعه یافته

دوره 12، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 45-57

10.30482/jhyd.2017.49991

مسعود آرامی فدافن؛ مسعود رضا حسامی کرمانی


193. بررسی تاثیر تغییرات مشخصات سازه ای بر میزان عبور امواج دریا از بدنه موج شکن های شکل پذیر

دوره 1، شماره 2، پاییز 1384، صفحه 45-55

10.30482/jhyd.2005.85369

ناصر شیریان؛ مهدی شفیعی فر؛ پیمان آق تومان؛ وحید چگینی


195. مدل سازی عددی لنز آب شیرین در جزایر کوچک (مطالعه موردی جزیره کیش)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 45-56

10.30482/jhyd.2011.85495

محمدمهدی رجبی؛ حامد کتابچی؛ بهزاد عطائی آشتیانی


200. بررسی آزمایشگاهی تاثیر فاصله دهانه مکش از سطح رسوب بر عملکرد سیستم هیدروساکشن

دوره 13، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 47-58

10.30482/jhyd.2018.81357

محمد ذونعمت کرمانی؛ مریم فروتن اقلیدی؛ مجید رحیم پور؛ عاطفه مقبلی