تعداد مقالات: 429

176. تدوین ضوابط طراحی برای کاربرد موازی مدول‌های تیغه‏ ای

دوره 9، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 37-51

10.30482/jhyd.2014.8556

محمد مهرزاد؛ صلاح کوچک‌زاده؛ محمد بی‌جن‌خان


177. توسعه روش نیمه‌ضمنی ذرات متحرک (MPS) به منظور بهبود شبیه‌سازی جریان‌های سطح آزاد با شرایط مرزی باز

دوره 10، شماره 1، بهار 1394، صفحه 37-52

10.30482/jhyd.2015.11817

احسان جعفری ندوشن؛ احمد شکیبایی نیا؛ سید فرهاد موسوی؛ خسرو حسینی


180. تحلیل عدم قطعیت تراز سطح آب رودخانه سیستان و بررسی قابلیت اعتماد سیستم کنترل سیل

دوره 1، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 39-54

10.30482/jhyd.2005.85363

لیلا افتخاریان؛ احمد ابریشم چی؛ مسعود تجریشی


181. محاسبه توزیع فشار بر روی پرتاب کننده جامی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 39-52

10.30482/jhyd.2009.85481

نازنین خضری؛ امیررضا زراتی؛ فرهاد گلزاری


182. تحلیل خطر روگذری آب در سد با در نظر گرفتن جنبه های هیدرولیکی و هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: سد ونک)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 39-53

10.30482/jhyd.2011.85487

عبدالرضا کبیری سامانی؛ نیکو منصوری؛ امیررضا سدهی سامانی


184. مدل‌سازی شکست سد با بستر فرسایش‌پذیر با استفاده از روش SPH

دوره 10، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 41-52

10.30482/jhyd.2016.14864

محمد صادق مقصودی؛ مهدی شفیعی‌فر


185. ساختار جریان بر روی توده گیاهی مستغرق در فلوم آزمایشگاهی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 41-52

10.30482/jhyd.2017.52007

مهسا جهادی؛ حسین افضلی مهر


186. مطالعه آزمایشگاهی الگوی جریان سه بعدی و آبشستگی در قوس 90 درجه

دوره 3، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 41-57

10.30482/jhyd.2008.85473

محمد واقفی؛ مسعود قدسیان؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری


187. تغییرات ضریب افت موضعی منهول در شبکه زهکش زیرزمینی و اثر آن بر نیمرخ جریان

دوره 4، شماره 1، بهار 1388، صفحه 41-51

10.30482/jhyd.2009.85512

رسول عظیمی؛ صلاح کوچک زاده؛ اسماعیل بیات


188. مطالعه آزمایشگاهی ضریب جریان سرریزهای تناسبی خطی و جذری در کانال‌های مستطیلی

دوره 8، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 43-53

10.30482/jhyd.2014.6701

نوشین اصلاحی؛ ابراهیم امیری تکلدانی؛ علیرضا وطن‌خواه


189. توسعه روش نیمه‌ضمنی ذرات متحرک (MPS) به منظور شبیه‌سازی جریان‌های دانه‌ای

دوره 11، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 43-59

10.30482/jhyd.2016.43720

احسان جعفری ندوشن؛ احمد شکیبایی نیا؛ خسرو حسینی


190. مدل‌سازی جریان دانه‌ای به کمک مدل رئولوژیکی μ(I) در روش SPH

دوره 12، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 43-55

10.30482/jhyd.2018.56085

مهران خیرخواهان؛ خسرو حسینی


192. کاربرد مدلهای کنار جداره در شبیه سازی جریانهای سطح آزاد جدا شده به روش LES

دوره 7، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 43-54

10.30482/jhyd.2012.85348

حمید شاملو؛ حسین بزرگیان؛ نغمه پیشگو؛ سینا تقی زاده


193. شبیه سازی عددی جریان متلاطم روی دیون ماسه ای

دوره 2، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 43-62

10.30482/jhyd.2007.85394

رضا افشین شریفان؛ سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری؛ حبیب موسوی جهرمی


196. آبشستگی پایین‌دست سرریزهای کلید‌پیانویی مثلثی و ذوزنقه‌ای

دوره 16، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 43-58

10.30482/jhyd.2021.261439.1497

مسعود قدسیان؛ چنور عبدی؛ آرام غفوری


197. تحلیل و پیش‌بینی جریان رودخانه کشکان با استفاده از نظریه آشوب

دوره 8، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 45-61

10.30482/jhyd.2014.6414

مسعود انیس‌حسینی؛ محمد ذاکرمشفق


199. تخمین ابعاد چاله آبشستگی پایین‌دست جام پرتابی سدها با استفاده از مدل محاسبات دانه‌ای

دوره 9، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 45-60

10.30482/jhyd.2014.10175

علی نقی‌خانی؛ روح اله نوری؛ حسین شیخیان؛ بهزاد قیاسی


200. شبیه‌سازی عددی جریان چگال به روش SPH

دوره 10، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 45-56

10.30482/jhyd.2015.12978

سید میثم کیا؛ مهدی شفیعی فر؛ علیرضا ولی‌زاده