تعداد مقالات: 399
151. بررسی پروفیل غلظت در جریان چگال میان‌گذر

دوره 13، شماره 1، بهار 1397، صفحه 35-46

10.30482/jhyd.2018.58397

محدثه صادقی عسکری؛ مهدی قمشی


152. شبیه‌سازی عددی آب‌شکن متخلخل با استفاده از نرم‌افزار Flow3D

دوره 14، شماره 1، بهار 1398، صفحه 35-48

10.30482/jhyd.2019.139136.1306

احسان بهنام طلب؛ علی چشمی؛ فرهاد خامچین مقدم


153. شبیه سازی عددی تغییرات بستر کانال های آبرفتی در قوس 180 درجه

دوره 4، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 35-43

10.30482/jhyd.2009.85521

علی سواریان؛ امیر حسین نیک سرشت؛ ناصر طالب بیدختی


154. نقش پساب تصفیه شده شهری بر نرخ فرسایش رسوبات چسبنده در کانال‌های انتقال آب

دوره 14، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 35-49

10.30482/jhyd.2020.105496

زهرا طاهری؛ کاظم اسماعیلی؛ حسین صمدی بروجنی؛ سعید رضا خداشناس


155. بررسی مقایسه‌ای نتایج مدل عددی و شواهد میدانی مورفولوژیکی و عوارض فیزیکی در سواحل میانکاله

دوره 13، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 37-53

10.30482/jhyd.2018.60136

سعید رودباری شهمیری؛ مهدی عجمی؛ همایون خوشروان


157. تاثیر طول پوشش بستر بر آب شستگی موضعی پایین دست در جت های افقی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 37-49

10.30482/jhyd.2010.85417

علی مهبودی؛ جلال عطاری؛ مجتبی صانعی؛ محمدرضا مجدزاده طباطبایی


160. برآورد خصوصیات هیدرودینامیک اشباع خاک با روش مدل معکوس عددی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 39-53

10.30482/jhyd.2008.85400

جمال محمدولی سامانی؛ پرویز فتحی


161. تاثیر انحراف جریان بر رسوب ورودی به آبگیر با زاویه انحراف 52 درجه در رودخانه سینوسی

دوره 6، شماره 1، بهار 1390، صفحه 41-52

10.30482/jhyd.2011.85503

منصور ابوالقاسمی؛ مسعود قدسیان؛ حمید سنگین آبادی


162. بررسی تأثیر سیلاب‌ها و آبگیری سد کارون 4 بر تغییرات ریخت‌شناسی رودخانه ارمند در ده سال اخیر (94-1384)

دوره 12، شماره 1، بهار 1396، صفحه 43-57

10.30482/jhyd.2017.48746

میلاد خواستار بروجنی؛ سعید رضا خداشناس؛ حسین صمدی؛ الهام طاهریان طاهریان


165. طراحی بهینه گستره سنگچین با استفاده از ابعاد مختلف سنگ در اطراف پایه پل با مقطع مستطیلی با طوق محافظ و بدون آن

دوره 10، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 51-64

10.30482/jhyd.2016.33328

مجتبی کریمائی طبرستانی؛ حمیدرضا آذرمیدخت؛ امیررضا زراتی؛ صادق انوری


166. ارزیابی عملکرد صفحات مستغرق با استفاده از مدل عددی Flow-3D

دوره 15، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-11

10.30482/jhyd.2020.105497

رضا عزیزی؛ محمود شفاعی بجستان


167. تدوین ضوابط طراحی برای کاربرد موازی مدول‌های تیغه‏ ای

دوره 9، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 37-51

10.30482/jhyd.2014.8556

محمد مهرزاد؛ صلاح کوچک‌زاده؛ محمد بی‌جن‌خان


168. توسعه روش نیمه‌ضمنی ذرات متحرک (MPS) به منظور بهبود شبیه‌سازی جریان‌های سطح آزاد با شرایط مرزی باز

دوره 10، شماره 1، بهار 1394، صفحه 37-52

10.30482/jhyd.2015.11817

احسان جعفری ندوشن؛ احمد شکیبایی نیا؛ سید فرهاد موسوی؛ خسرو حسینی


171. تحلیل عدم قطعیت تراز سطح آب رودخانه سیستان و بررسی قابلیت اعتماد سیستم کنترل سیل

دوره 1، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 39-54

10.30482/jhyd.2005.85363

لیلا افتخاریان؛ احمد ابریشم چی؛ مسعود تجریشی


172. محاسبه توزیع فشار بر روی پرتاب کننده جامی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 39-52

10.30482/jhyd.2009.85481

نازنین خضری؛ امیررضا زراتی؛ فرهاد گلزاری


173. تحلیل خطر روگذری آب در سد با در نظر گرفتن جنبه های هیدرولیکی و هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: سد ونک)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 39-53

10.30482/jhyd.2011.85487

عبدالرضا کبیری سامانی؛ نیکو منصوری؛ امیررضا سدهی سامانی


175. مدل‌سازی شکست سد با بستر فرسایش‌پذیر با استفاده از روش SPH

دوره 10، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 41-52

10.30482/jhyd.2016.14864

محمد صادق مقصودی؛ مهدی شفیعی‌فر