تعداد مقالات: 429

152. تاثیر پساب شهری بر سرعت و تنش برشی غیررسوبگذار رسوبهای چسبنده

دوره 6، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 33-42

10.30482/jhyd.2012.85407

میلاد خواستار بروجنی؛ حسین صمدی بروجنی؛ کاظم اسماعیلی


155. بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی سرریز جانبی کلید پیانویی ذوزنقه‌ای

دوره 14، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 33-46

10.30482/jhyd.2019.152034.1332

میناسادات سیدجواد؛ مجتبی صانعی؛ سید تقی امید نائینی


156. معرفی شبیه سازی هیدرولیکی دوبعدی جریان به عنوان روشی جهت تخمین زمان تمرکز

دوره 15، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 33-45

10.30482/jhyd.2020.232604.1462

فاطمه اسمعیل منش؛ مسیح ذوالقدر؛ محمد رفیع رفیعی


157. طراحی هندسه مقطع پایدار رودخانه‌ با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی رقابت استعماری

دوره 11، شماره 1، بهار 1395، صفحه 35-52

10.30482/jhyd.2016.41486

محمد کریمی حسین آبادی؛ محمدرضا مجدزاده طباطبایی؛ مجتبی شوریان


159. بررسی پروفیل غلظت در جریان چگال میان‌گذر

دوره 13، شماره 1، بهار 1397، صفحه 35-46

10.30482/jhyd.2018.58397

محدثه صادقی عسکری؛ مهدی قمشی


160. شبیه‌سازی عددی آب‌شکن متخلخل با استفاده از نرم‌افزار Flow3D

دوره 14، شماره 1، بهار 1398، صفحه 35-48

10.30482/jhyd.2019.139136.1306

احسان بهنام طلب؛ علی چشمی؛ فرهاد خامچین مقدم


161. شبیه سازی عددی تغییرات بستر کانال های آبرفتی در قوس 180 درجه

دوره 4، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 35-43

10.30482/jhyd.2009.85521

علی سواریان؛ امیر حسین نیک سرشت؛ ناصر طالب بیدختی


162. نقش پساب تصفیه شده شهری بر نرخ فرسایش رسوبات چسبنده در کانال‌های انتقال آب

دوره 14، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 35-49

10.30482/jhyd.2020.105496

زهرا طاهری؛ کاظم اسماعیلی؛ حسین صمدی بروجنی؛ سعید رضا خداشناس


163. بررسی مقایسه‌ای نتایج مدل عددی و شواهد میدانی مورفولوژیکی و عوارض فیزیکی در سواحل میانکاله

دوره 13، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 37-53

10.30482/jhyd.2018.60136

سعید رودباری شهمیری؛ مهدی عجمی؛ همایون خوشروان


165. تاثیر طول پوشش بستر بر آب شستگی موضعی پایین دست در جت های افقی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 37-49

10.30482/jhyd.2010.85417

علی مهبودی؛ جلال عطاری؛ مجتبی صانعی؛ محمدرضا مجدزاده طباطبایی


169. برآورد خصوصیات هیدرودینامیک اشباع خاک با روش مدل معکوس عددی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 39-53

10.30482/jhyd.2008.85400

جمال محمدولی سامانی؛ پرویز فتحی


170. تاثیر انحراف جریان بر رسوب ورودی به آبگیر با زاویه انحراف 52 درجه در رودخانه سینوسی

دوره 6، شماره 1، بهار 1390، صفحه 41-52

10.30482/jhyd.2011.85503

منصور ابوالقاسمی؛ مسعود قدسیان؛ حمید سنگین آبادی


171. بررسی تأثیر سیلاب‌ها و آبگیری سد کارون 4 بر تغییرات ریخت‌شناسی رودخانه ارمند در ده سال اخیر (94-1384)

دوره 12، شماره 1، بهار 1396، صفحه 43-57

10.30482/jhyd.2017.48746

میلاد خواستار بروجنی؛ سعید رضا خداشناس؛ حسین صمدی؛ الهام طاهریان طاهریان


174. طراحی بهینه گستره سنگچین با استفاده از ابعاد مختلف سنگ در اطراف پایه پل با مقطع مستطیلی با طوق محافظ و بدون آن

دوره 10، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 51-64

10.30482/jhyd.2016.33328

مجتبی کریمائی طبرستانی؛ حمیدرضا آذرمیدخت؛ امیررضا زراتی؛ صادق انوری


175. ارزیابی عملکرد صفحات مستغرق با استفاده از مدل عددی Flow-3D

دوره 15، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-11

10.30482/jhyd.2020.105497

رضا عزیزی؛ محمود شفاعی بجستان