تعداد مقالات: 432

353. بررسی هیدرولیک جریان و انتقال رسوب در مقاطع مرکب غیر منشوری

دوره 14، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 89-104

10.30482/jhyd.2019.171724.1366

حجت الله یونسی؛ محمد حسین امید؛ سیدعلی ایوب زاده


355. اعتبارسنجی مدل CORMIX در شبیه سازی تخلیه پساب شور تک مجرایی به آب دریا

دوره 16، شماره 4، پاییز 1400

10.30482/jhyd.2021.290225.1531

مریم مهدیه نجف آبادی؛ بایرامعلی محمدنژاد؛ عبدالرضا کریمی


356. بررسی تاثیر مشخصات هندسی صفحه شکست جت بر استهلاک انرژی در چاهک ریزشی

دوره 15، شماره 1، بهار 1399، صفحه 45-59

10.30482/jhyd.2019.126057.1291

سیدرضا هاشمی نژاد؛ محمدجواد خانجانی؛ غلامعباس بارانی


359. بررسی آزمایشگاهی تاثیر پساب تصفیه‌شده شهری بر فرآیند ته‌نشینی و تحکیم رسوبات چسبنده در سامانه‌های انتقال آب

دوره 13، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 81-92

10.30482/jhyd.2019.82709

زهرا طاهری؛ کاظم اسماعیلی؛ حسین صمدی بروجنی؛ سعید رضا خداشناس


362. بررسی آزمایشگاهی تاثیر رسوبات درشت دانه بستر بر روند ته نشینی و تله اندازی رسوبات چسبنده معلق

دوره 13، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 83-93

10.30482/jhyd.2018.81360

سعیدرضا خداشناس؛ میلاد خواستار بروجنی؛ حسین صمدی بروجنی


365. تاثیر کاهش حجم آب ورودی بر تراز آب، ریخت شناسی و رژیم شوری دریاچه ارومیه

دوره 6، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 83-93

10.30482/jhyd.2011.85490

آرش بختیاری؛ مصطفی زین الدینی؛ محمدعلی توفیقی


366. توسعه روش بدون‌شبکه چندربعی برای حل مسئله شکست سد

دوره 14، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 83-98

10.30482/jhyd.2020.105500

هانیه کاهید باصیری؛ رضا بابایی؛ علیرضا فلاح؛ احسان جباری


367. ارزیابی دقت مدل مبتنی بر توپوگرافی HAND در برآورد پهنه های سیل گیر رودخانه

دوره 16، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 85-103

10.30482/jhyd.2021.283845.1524

امیرحسین اخوان؛ اصغر عزیزیان؛ دیوید تاربوتون


368. هواده های حلقوی در تونل های نعل اسبی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 87-100

10.30482/jhyd.2011.85498

محمدجواد استاد میرزا؛ امیررضا زراتی؛ رضا روشن؛ خداداد صفوی؛ حامد سرکرده


369. تأثیر سیستم تزریق هوا در کاهش آبشستگی قوس ملایم 90 درجه

دوره 14، شماره 1، بهار 1398، صفحه 91-105

10.30482/jhyd.2019.153079.1333

پری ملکی؛ جواد احدیان؛ سیدمحمود کاشفی پور؛ منوچهر فتحی‌مقدم؛ آنتون اشلایز