دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله کامل (پژوهشی)

1. مطالعه آزمایشگاهی اثر پوشش گیاهی سیلابدشت بر روی هیدرولیک جریان در کانال‌های مرکب واگرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1399

10.30482/jhyd.2021.266367.1502

علی صمدی رحیم؛ حجت الله یونسی؛ بابک شاهی نژاد؛ حسن ترابی پوده


2. مدل‏سازی شکست سد در دیدگاه لاگرانژی با استفاده از روش بدون‌شبکه محلی پترو گلرگین بر پایه تابع شعاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1399

10.30482/jhyd.2021.261531.1498

سید مجتبی موسوی نژاد؛ محمد اکبری ماکویی


4. اعتبارسنجی مدل‌های CORMIX و CorJet برای تخلیه پساب چگال از تخلیه‌کننده چند مجرایی با زاویه تخلیه 60 درجه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

10.30482/jhyd.2021.258266.1491

وحید بابایی نژاد؛ بابک خورسندی


5. طراحی بهینه نمونه‌برداری فشار در شبکه‌های توزیع آب برای کالیبراسیون مدل‎های هیدرولیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

10.30482/jhyd.2021.257302.1488

اکبر شیرزاد؛ مسعود تابش؛ وحید عباسی مقدم


6. بررسی تاثیر موانع نفوذپذیر ذوزنقه‌ای شکل بر کنترل جریان غلیظ نمکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

10.30482/jhyd.2021.259048.1492

مهدی درخشان نیا؛ دکتر قمشی؛ سعید اسلامیان؛ سیدمحمود کاشفی پور


7. بررسی تغییرات هیدرومورفولوژیکی رودخانه کرج بر اثر اجرای طرح‌های توسعه منابع آب و مهندسی رودخانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

10.30482/jhyd.2021.265438.1499

امیر صمدی؛ اصغر عزیزیان


8. بررسی عددی استهلاک انرژی شیب‌شکن قائم با لبه‌ دندانه‌ای افقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1400

10.30482/jhyd.2021.256774.1486

رضا میرزائی؛ خسرو حسینی؛ فرهاد موسوی