تعداد مقالات: 338
3. بررسی آزمایشگاهی امواج ناشی از پایه روی سرریزهای تنداب دریچه‌دار

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-18

سید مجتبی موسوی‌مهر؛ محمدرضا کاویانپور؛ آرمین مختارپور


5. ارزیابی پرش هیدرولیکی روی حوضچه دندانه‌دار بلوکی

دوره 9، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-10

محبوبه جم؛ اسدالله مردشتی؛ ناصر طالب بیدختی


6. ارزیابی استهلاک انرژی روی سرریز دندانه‌دار بلوکی و مقایسه آن با سرریز پلکانی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-10

محبوبه جم؛ ناصر طالب بیدختی؛ اسدالله مردشتی


7. بررسی عوامل مؤثر در حادثه‌های خط انتقال آب گیسور-گناباد

دوره 7، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-12

مهدی نوری ابوذری؛ محمد رضا جعفرزاده


10. استفاده از روش عددی بدون شبکه المان طبیعی در حل معادلات حاکم بر سیال با سطح آزاد

دوره 9، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-14

امید غیاثی طرزی؛ محمد ذونعمت کرمانی


11. بررسی آزمایشگاهی اثر آرایش روزنه‏ های مکش رسوب بر عملکرد روش لوله دفن ‏شونده در لایروبی مخازن

دوره 10، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-12

رضا پیشگر؛ سید علی ایوب زاده؛ مجتبی صانعی؛ مسعود قدسیان


12. ارتقای بهره‌وری آب در سرریزهای سه جانبی با تمرکز بر طول مؤثر تاج آنها

دوره 10، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-11

حامد تقی‌زاده؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری؛ عباس نقوی؛ امین حسنی؛ رضا الهیاری


13. بررسی توزیع سرعت و شدت آشفتگی در حضور تلماسه و پوشش گیاهی در یک کانال مستطیلی روباز

دوره 10، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-14

محبوبه قاسمی زانیانی؛ منوچهر حیدرپور؛ سیدحسن طباطبائی


14. اعمال خصوصیات جریانهای آشفته در روش MPS چند فازی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-11

سمینا شیرازپور؛ مرتضی کلاهدوزان


15. بررسی اثر افزایش سطح آب دریا و تغییرات نرخ تغذیه بر پیشروی آب شور در آبخوان محصور

دوره 10، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-15

داود محمودزاده؛ حامد کتابچی؛ بهزاد عطایی آشتیانی


16. بررسی اثر قدرت لایه‌بندی حرارتی بر بازده اختلاط مصنوعی در مخازن سدها

دوره 10، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 17-33

بیژن کیانوش؛ داود احمدیار


19. بررسی تغییرات تراز در رودخانه‌های با بستر ماسه‌ای تحت تأثیر دو نقطه‌شکست متوالی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-14

افشین فولادی سمنان؛ محمد رضا جعفرزاده


20. انتقال بار بستر تحت رژیم پرش رسوبات در جریان آشفته بخش اول: توسعه مدل

دوره 11، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-17

رضا براتی؛ سید علی‌اکبر صالحی نیشابوری؛ گودرز احمدی


21. ارائه روشی تلفیقی به منظور بررسی تأثیر سد مخزنی بر فرسایش، طول و عرض رودخانه

دوره 12، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-22

علی لیاقت؛ آرش ادیب؛ حمیدرضا غفوری


22. بررسی ضرایب انتشار طولی آلودگی‌های غیرواکنشی در محیط‌های سنگدانه‌ای

دوره 12، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-12

جعفر چابک پور؛ عمر مینائی؛ رسول دانشفراز


23. ارزیابی عملکرد هیدرولیکی سازه‌های تنظیم و توزیع آب در شبکه آبیاری ورامین

دوره 12، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-12

امیر محمدی؛ عاطفه پرورش ریزی؛ نادر عباسی


25. استفاده از روش ترکیبی موجک-ماشین بردار پشتیبان برای پیش‌بینی وقوع امواج غیرعادی

دوره 13، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-15

کیومرث محمودی؛ محمد جواد کتابداری؛ حسن قاسمی