کلیدواژه‌ها = جریان فوق بحرانی
تعداد مقالات: 1
1. «یادداشت تحقیقاتی» نیمرخ طولی بی‌بعد سطح آب در جهش هیدرولیکی آزاد

دوره 11، شماره 1، بهار 1395، صفحه 77-85

امیر گرد نوشهری؛ ابراهیم امیری تکلدانی