کلیدواژه‌ها = سرریز مدور قائم‌
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی عددی میدان جریان در اطراف سرریزهای مدور قائم با ورودی کلید پیانویی

دوره 11، شماره 1، بهار 1395، صفحه 53-66

سعیده نصیری؛ عبدالرضا کبیری سامانی؛ کیوان اصغری