کلیدواژه‌ها = تنش برشی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل شبه دوبعدی ستون جدایش و بررسی رشد حباب ها در ضربه قوچ

دوره 14، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 147-160

10.30482/jhyd.2019.189659.1395

سیده مریم موسوی فرد؛ رضا روحی