کلیدواژه‌ها = روش پروجکشن
1. تأثیر روش محاسبه سرعت روی وجوه سلول در شبیه‌سازی جریان زیربحرانی در کانال‌های باز

دوره 11، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 15-32

زهره دهقان بهابادی؛ محمدرضا هادیان؛ امیررضا زراتی