کلیدواژه‌ها = ‌ هزینه
تعداد مقالات: 1
1. مدل بهینه‌‌سازی طراحی ابعاد آبشکن‌های رودخانه‌ای و نقش آن در پایدارسازی مورفولوژیکی رودخانه

دوره 9، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 55-72

10.30482/jhyd.2014.11133

فریبا استادی؛ محمدرضا مجدزاده طباطبایی؛ سعید علیمحمدی