کلیدواژه‌ها = مدل عددی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی آزمایشگاهی و عددی پیشروی آب شور در آبخوان‌های آزاد ساحلی تحت اثر تغییرات ناگهانی هد در مرزها

دوره 14، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 129-143

سید سجاد مهدی زاده محلی؛ امیر محسن دینی؛ میلاد غرقی


2. شبیه‌سازی عددی آب‌شکن متخلخل با استفاده از نرم‌افزار Flow3D

دوره 14، شماره 1، بهار 1398، صفحه 35-48

احسان بهنام طلب؛ علی چشمی؛ فرهاد خامچین مقدم


3. بررسی خصوصیات هیدرولیکی جریان اطراف سرریزهای مدور قائم با استفاده از مدل‌سازی عددی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 71-82

رامین منصوری؛ محمد ذونعمت کرمانی؛ محمدرضا گرمسیری


5. هیدرودینامیک سه بعدی سرریزهای کلیدپیانویی انحنادار در پلان

دوره 9، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 61-79

اکبر صفرزاده گندشمین؛ بهزاد نوروزی