کلیدواژه‌ها = قوس 90 درجه
تعداد مقالات: 3
2. کاربرد روش GRA در بهینه‌سازی طول و موقعیت آبشکن تیغه‌ای در قوس º90

دوره 8، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 27-41

معصومه رستم آبادی؛ ماندانا ناجی ابهری


3. «یادداشت تحقیقاتی» بررسی عددی اثر نسبت شعاع انحنا به عرض بر الگوی جریان در قوس 90 درجه

دوره 9، شماره 1، بهار 1393، صفحه 59-68

سمیه الیاسی؛ افشین اقبال‌زاده؛ محمد واقفی؛ میترا جوان