کلیدواژه‌ها = بهینه‌سازی
تعداد مقالات: 7
1. مقایسه رویکردهای قطعی و غیرقطعی در بهسازی سامانه کنترل سیلاب حوضه سیل‌برگردان شرق تهران

دوره 12، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 57-72

سعید محمدیون؛ جعفر یزدی؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری


4. بهینه‌سازی شبکه پایش تراز آب زیرزمینی با استفاده از روش فرا کاوشی اجزای جمعی

دوره 10، شماره 1، بهار 1394، صفحه 25-35

ناصر گنجی خرم دل؛ فاطمه کیخایی؛ کورش محمدی؛ محمد جواد منعم


5. کاربرد روش GRA در بهینه‌سازی طول و موقعیت آبشکن تیغه‌ای در قوس º90

دوره 8، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 27-41

معصومه رستم آبادی؛ ماندانا ناجی ابهری


7. طرح بهینه مخازن کنترل سیلاب (مطالعه موردی سد تنگ سرخ شیراز)

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 57-73

ملیکا مرادی؛ سعید علیمحمدی؛ نسرین رفیعی انزاب