کلیدواژه‌ها = آبشستگی موضعی
تعداد مقالات: 6
1. اثر جانمایی نازل بر آبشستگی موضعی ایجاد شده توسط جت‌های دیواره‌ای

دوره 14، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-15

سهیل نعمتی؛ مجتبی مهرآیین


3. طراحی بهینه گستره سنگچین با استفاده از ابعاد مختلف سنگ در اطراف پایه پل با مقطع مستطیلی با طوق محافظ و بدون آن

دوره 10، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 51-64

مجتبی کریمائی طبرستانی؛ حمیدرضا آذرمیدخت؛ امیررضا زراتی؛ صادق انوری


6. بررسی آزمایشگاهی اثر زبری‌های مستطیلی شکل بر کاهش میزان آبشستگی موضعی در اطراف پایه پل مربعی شکل

دوره 9، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 11-21

محمد حسین هرمزی؛ ناصر طالب بیدختی؛ محمود شفاعی بجستان