کلیدواژه‌ها = سرریز پلکانی
1. بررسی پدیده آب‌شستگی موضعی در پایین‌دست حوضچه‌های آرامش در حضور سرریز پلکانی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 25-38

یونس امین پور؛ جواد فرهودی؛ رضا روشن


2. ارزیابی استهلاک انرژی روی سرریز دندانه‌دار بلوکی و مقایسه آن با سرریز پلکانی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-10

محبوبه جم؛ ناصر طالب بیدختی؛ اسدالله مردشتی