کلیدواژه‌ها = استهلاک انرژی
تعداد مقالات: 3
2. «یادداشت تحقیقاتی» نیمرخ طولی بی‌بعد سطح آب در جهش هیدرولیکی آزاد

دوره 11، شماره 1، بهار 1395، صفحه 77-85

امیر گرد نوشهری؛ ابراهیم امیری تکلدانی


3. ارزیابی استهلاک انرژی روی سرریز دندانه‌دار بلوکی و مقایسه آن با سرریز پلکانی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-10

محبوبه جم؛ ناصر طالب بیدختی؛ اسدالله مردشتی