کلیدواژه‌ها = استهلاک انرژی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تاثیر مشخصات هندسی صفحه شکست جت بر استهلاک انرژی در چاهک ریزشی

دوره 15، شماره 1، بهار 1399، صفحه 45-59

10.30482/jhyd.2019.126057.1291

سیدرضا هاشمی نژاد؛ محمدجواد خانجانی؛ غلامعباس بارانی


4. «یادداشت تحقیقاتی» نیمرخ طولی بی‌بعد سطح آب در جهش هیدرولیکی آزاد

دوره 11، شماره 1، بهار 1395، صفحه 77-85

10.30482/jhyd.2016.41503

امیر گرد نوشهری؛ ابراهیم امیری تکلدانی


5. ارزیابی استهلاک انرژی روی سرریز دندانه‌دار بلوکی و مقایسه آن با سرریز پلکانی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-10

10.30482/jhyd.2014.8548

محبوبه جم؛ ناصر طالب بیدختی؛ اسدالله مردشتی