کلیدواژه‌ها = حوضچه آرامش
تعداد مقالات: 6
3. «یادداشت تحقیقاتی» نیمرخ طولی بی‌بعد سطح آب در جهش هیدرولیکی آزاد

دوره 11، شماره 1، بهار 1395، صفحه 77-85

امیر گرد نوشهری؛ ابراهیم امیری تکلدانی


4. بررسی پدیده آب‌شستگی موضعی در پایین‌دست حوضچه‌های آرامش در حضور سرریز پلکانی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 25-38

یونس امین پور؛ جواد فرهودی؛ رضا روشن


5. ارزیابی پرش هیدرولیکی روی حوضچه دندانه‌دار بلوکی

دوره 9، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-10

محبوبه جم؛ اسدالله مردشتی؛ ناصر طالب بیدختی


6. «یادداشت تحقیقاتی» ارزیابی اثر صفحات مستغرق بر خصوصیات پرش هیدرولیکی در حوضچه‌های آرامش

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 73-81

آرمان عزیزی؛ بهزاد قربانی؛ هانی تبریزی؛ حسین صمدی بروجنی