کلیدواژه‌ها = کنترل سیلاب
تعداد مقالات: 2
1. طرح بهینه مخازن کنترل سیلاب (مطالعه موردی سد تنگ سرخ شیراز)

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 57-73

ملیکا مرادی؛ سعید علیمحمدی؛ نسرین رفیعی انزاب


2. کنترل بهینه سیلاب با ترکیب سدهای تأخیری پاره‌سنگی و خاکریزساحلی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 27-45

جواد سروریان؛ جمال محمد ولی سامانی؛ حسین محمد ولی سامانی