کلیدواژه‌ها = شکل بستر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی اثر شکل بستر شکنج در دو حالت موازی و پولکی بر ضریب زبری مانینگ (یادداشت تحقیقاتی)

دوره 8، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 55-65

حسین صمدی بروجنی؛ پری ملکی؛ روح‌اله فتاحی نافچی؛ محمدجواد کتابداری