کلیدواژه‌ها = کانال مرکب
تعداد مقالات: 4
1. بررسی هیدرولیک جریان و انتقال رسوب در مقاطع مرکب غیر منشوری

دوره 14، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 89-104

حجت الله یونسی؛ محمد حسین امید؛ سیدعلی ایوب زاده


3. بررسی اثر پوشش گیاهی مستغرق و غیرمستغرق پهنه سیلابی بر ضریب اختلاط عرضی آلاینده‌ها

دوره 10، شماره 1، بهار 1394، صفحه 13-23

حسین حمیدی فر؛ محمدحسین امید؛ علیرضا کشاورزی


4. توزیع سرعت متوسط عمقی در کانال مرکب با وجود پوشش گیاهی در سیلاب دشت

دوره 8، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 63-75

مرضیه محسنی؛ جمال محمد ولی سامانی؛ سید علی ایوب زاده