کلیدواژه‌ها = مدل رئولوژی µ(I)
تعداد مقالات: 1
1. توسعه مدل عددی بدون شبکه برای شبیه‏ سازی پدیده رانش زمین به صورت مستغرق

دوره 12، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 27-41

مهنا تاج نسایی؛ احمد شکیبایی نیا؛ خسرو حسینی