کلیدواژه‌ها = آشفتگی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی رفتار آشفتگی جریان گذرا در لوله ها با حضور نشت

دوره 13، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 69-80

سیده مریم موسوی فرد؛ حمید شاملو


2. «یادداشت تحقیقاتی» کاربرد آنالیز کوادرانت به منظور تعیین سهم هر یک از رخدادهای ترکشی در پدیده آبشستگی اطراف پایه پل

دوره 10، شماره 1، بهار 1394، صفحه 65-75

سمیه سلطانی گردفرامرزی؛ حسین افضلی مهر؛ الهام فاضل نجف آبادی


3. اعمال خصوصیات جریانهای آشفته در روش MPS چند فازی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-11

سمینا شیرازپور؛ مرتضی کلاهدوزان