کلیدواژه‌ها = آبگذری سرریز
تعداد مقالات: 1
1. «یادداشت تحقیقاتی» افزایش آبگذری سرریزهای آزاد با قوس‌دار کردن و ازدیاد طول مؤثر تاج

دوره 11، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 57-63

خداداد صفوی؛ امیر رضا زراتی؛ عبدالرضا کرمی نژاد