نویسنده = بهزاد قربانی
تعداد مقالات: 2
2. «یادداشت تحقیقاتی» بررسی آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با بستر سنگ‌چین

دوره 10، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 73-82

بهزاد قربانی؛ حسین صمدی بروجنی؛ ابراهیم رحمتی