نویسنده = رضا روشن
1. بررسی پدیده آب‌شستگی موضعی در پایین‌دست حوضچه‌های آرامش در حضور سرریز پلکانی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 25-38

یونس امین پور؛ جواد فرهودی؛ رضا روشن


2. هواده های حلقوی در تونل های نعل اسبی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 87-100

محمدجواد استاد میرزا؛ امیررضا زراتی؛ رضا روشن؛ خداداد صفوی؛ حامد سرکرده


3. شبیه سازی عددی تاثیر جریان غلیظ بر تنش برشی دیواره تخلیه کننده تحتانی سدها

دوره 6، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 101-111

سیدمحمدکاظم امامی؛ محمدرضا کاویانپور؛ رضا روشن