نویسنده = بهزاد قیاسی
تعداد مقالات: 1
1. تخمین ابعاد چاله آبشستگی پایین‌دست جام پرتابی سدها با استفاده از مدل محاسبات دانه‌ای

دوره 9، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 45-60

10.30482/jhyd.2014.10175

علی نقی‌خانی؛ روح اله نوری؛ حسین شیخیان؛ بهزاد قیاسی