نویسنده = مجتبی کریمایی طبرستانی
تعداد مقالات: 7
1. مطالعه مروری بر روی مدیریت شوری مخزن های ساحلی با هدف ذخیره سازی سیلاب های تخلیه شده به دریا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

10.30482/jhyd.2021.300208.1546

مجتبی کریمایی طبرستانی؛ حسام فولادفر


3. مدل سازی عددی تغییرات شوری مخزن ساحلی در مرحله آب شویی و نمک زدایی

دوره 16، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 69-83

10.30482/jhyd.2021.281280.1521

مجتبی کریمایی طبرستانی؛ حسام فولادفر


6. طراحی بهینه گستره سنگچین با استفاده از ابعاد مختلف سنگ در اطراف پایه پل با مقطع مستطیلی با طوق محافظ و بدون آن

دوره 10، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 51-64

10.30482/jhyd.2016.33328

مجتبی کریمائی طبرستانی؛ حمیدرضا آذرمیدخت؛ امیررضا زراتی؛ صادق انوری


7. تأثیر زمان وقوع اوج هیدروگراف سیل بر آبشستگی موضعی در اطراف پایه پل

دوره 9، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 15-32

10.30482/jhyd.2014.10173

مجتبی کریمایی طبرستانی؛ امیررضا زراتی