نویسنده = مهدی قمشی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پروفیل غلظت در جریان چگال میان‌گذر

دوره 13، شماره 1، بهار 1397، صفحه 35-46

محدثه صادقی عسکری؛ مهدی قمشی