نویسنده = اکبر صفرزاده
تعداد مقالات: 6
1. بررسی تاثیر هد آب بر نحوه توزیع دبی بر روی تاج و رفتار خطوط جریان در سرریز کلیدپیانویی نامتقارن

دوره 14، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-17

اکبر صفرزاده؛ سیامک خیاط رستمی؛ بابک خیاط رستمی


3. هیدرودینامیک سه بعدی سرریزهای کلیدپیانویی انحنادار در پلان

دوره 9، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 61-79

اکبر صفرزاده گندشمین؛ بهزاد نوروزی


6. مطالعه توزیع تنش برشی بستر پیرامون سازه‌های رودخانه‌ای با استفاده از پرستون سه‌لوله

دوره 7، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 47-62

اکبر صفرزاده؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری