نویسنده = حسین صمدی بروجنی
تعداد مقالات: 3
1. «یادداشت تحقیقاتی» بررسی آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با بستر سنگ‌چین

دوره 10، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 73-82

بهزاد قربانی؛ حسین صمدی بروجنی؛ ابراهیم رحمتی


2. «یادداشت تحقیقاتی» ارزیابی اثر صفحات مستغرق بر خصوصیات پرش هیدرولیکی در حوضچه‌های آرامش

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 73-81

آرمان عزیزی؛ بهزاد قربانی؛ هانی تبریزی؛ حسین صمدی بروجنی


3. بررسی تغییر پروفیل های سرعت نسبت به تغییر طول زبری در پرش هیدرولیکی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 13-24

محمد بزاز؛ بهزاد قربانی؛ حسین صمدی بروجنی